ក្រុម​បាល់​ទាត់​វិសាខា​បាន​ប្រកាស​ក្នុង​ផេក​ហ្វេសបុក​ផ្លូវការ​របស់​ខ្លួន​ថា​ ​​ក្លឹប​បាន​ទទួល​បាន​ការ​ ឧបត្ថម្ភ​(Sponsor )​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ទឹក​បរិសុទ្ធ​ Active ខណៈ​ដែល​កុង​ត្រា​នេះ​មាន​សុពល​ភាព​ពេញ​មួយ​រដូវ​កាល​២០១៨​នេះ​តែ​ម្ដង។

ទោះ​បី​ជា​ទទួល​បាន​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុនខាង​លើ​ ប៉ុន្តែ​ខាង​ក្លឹប​មិន​ទាន់​បាន​បញ្ចាក់​ពី​តម្លៃ​ទឹក​ប្រាក់​ឬ​​តម្លស​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នេះ​នៅ​ឡើយទេ។​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​​ អាណាចក្រកីឡា​នឹង​ផ្សាយ​បន្ត​ពេល​ក្រោយ!

ខាង​ក្រោម​ជា​សកម្មភាព​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​រវាង​ភាភី​ទាំង​ពីរ៖