ក្រុមមានចំណាត់លេខ១នៅតំបន់អាសុី ( ២៥ពិភពលោក ) អុីរ៉ង់ នឹងធ្វើការប្រកូតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយ រូស្សុី ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2018។

ដោយការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា វេលាម៉ោង ១១យប់ ប្រើប្រាស់កីឡដ្ឋាន Kazan Arena។

ជាមួយគ្នានោះក៏មានការប្រកូតមិត្តភាពជាច្រើនគូផ្សេងទៀតផងដែរដោយជា FIFA International Friendly Day ពីថ្ងៃទី ៤ ដល់ ១០៕