ក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជា ស្ថិតនៅពូល B ក្នុងវិញ្ញាសារបាល់បោះបុរស នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រចាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEA Games 2017 ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

ជាលទ្ធផលបង្ហាញថា ក្រុមបាល់បោះជម្រើសជាតិកម្ពុជា ស្ថិតនៅពូល B ជាមួយ ឥណ្ឌូនេស៊ី, សិង្ហបុរី, វៀតណាម និងឡាវ។

លទ្ថផលនៃការចាប់ឆ្នោតសរុប:

 

រូបភាព៖ Kuala Lumpur 2017