ការ​ប្រកួត​ពាន​រង្វាន់​បាល់​ទាត់​យុវជន​វ័យ​ក្រោម​១៤​ឆ្នាំ​ ១៦​ឆ្នាំ ​និង​ពាន​រង្វាន់​បាល់​ទាត់​នាទី​​បាន​ប្រកួត​ចប់ ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ជម្រុះ​វិល​ជុំ​ក្នុង​ពូល​នីមួយៗ ​ហើយ​ដោយ​ឡែក​សហព័ន្ធ​បាល់​ទាត់​កម្ពុជា ​បាន​បង្ហាញ​តារាង​ប្រកួត​ចាប់​គូរ​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ឡើង​ទៅ​ជុំ​បន្ទាប់។

ព័ត៌មាន​លម្អិត​មើល​ខាង​ក្រោម៖