ក្រុមជម្រើសជាតិជប៉ុនអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ គឺជាម្ចាស់ផ្ទះពានរង្វាន់ SBS CUP INTERNATIONAL YOUTH SOCCER 2017 ដែលមានការចូលរួមពី U-18 ឈីលី U-18 ឆែក និង U18 Shizuoka Selection Team។

ពោលគឺ៣ប្រកួត U-18 ជប៉ុន ចាញ់ U-18 ឈីលី ១ទល់២ ចាញ់ Shizuoka Selection Team ១ទល់០ និងចុងក្រោយឈ្នះ U-18 ឆែក៕