គ្រាប់បាល់របស់កីឡាករ Rahul Bheke របស់ក្លិប JSW Bengaluru ត្រូវបាន The-AFC.com ជ្រើសរើសជាគ្រាប់ល្អដាច់គេប្រចាំសប្តាហ៍នៃវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ AFC Cup 2017 បន្ទាប់ពីត្រូវបានធ្វើការបោះឆ្នោតនៅលើទំព័របណ្តាញសង្គមផ្លូវការរបស់ AFC។

*ទស្សនាគ្រាប់បាល់ទាំង២នៅក្នុងវីដេអូនេះមាន៖

  1. Rahul Bheke (JSW Bengaluru vs FC Istiklol)
  2. Dmitri Barkov (JSW Bengaluru vs FC Istiklol)