អត្តពលិកតែក្វាន់ដូជម្រើសជាតិអុីរ៉ង់ឈ្មោះ Eissa Seif បានធ្វើការប្រកួតជាមួយអត្តពលិកដូចគ្នាមកពី អេហ្សុីប Hajizavarem កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិថុនា កន្លងទៅ នៃពានរង្វាន់WT WORLD TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2017។

Eissa Seif បានប្រព្រឹត្តិខុសច្បាប់ដោយការប្រកួតតៃក្វាន់ដូដោយបានប្រើកែងវាយគូប្រកួតចំត្រង់មុខ ខណៈម្នាក់ម្ខាងទៀតសឹងតែក្រោកលែងរួចដោយត្រូវគ្រូពេទ្យចូលមកជួយ៕