ក្រុមជម្រើសជាតិអូស្ត្រាលី នឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតជាមួយ សុីរី នៃវគ្គជម្រុះជុំទី៤ នៃពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2018 ដោយគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែ តុលា។

ការប្រកួតសម្រាប់ជើងទី១ នៅថ្ងៃទី ៥ ដោយពុំទាន់ប្រាកដពីទឹកដីសម្រាប់ធ្វើការប្រកួត ខណៈពេលដែលជើងទី២ នៅថ្ងៃទី ១០ តុលា ដោយប្រើប្រាសកីឡដ្ឋាន អូស្ត្រាលី។

ក្រោយរកឃើញក្រុមឈ្នះសម្រាប់កន្លះកៅអីពីតំបន់អាសុីនេះ នឹងត្រូវឡើងទៅប្រកួតវគ្គជម្រុះបន្តជាមួយក្រុមលេខ៤មកពីតំបន់អាមេរិកកណ្តាល៕