ពានរង្វាន់បាល់ទះនារីតំបន់អាសុី រឺ Asian Women’s Volleyball Championship 2017 ធ្វើឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីន កាលពីថ្ងៃទី ៩ សីហា កន្លងទៅ ពេលនេះបានរកឃើញ៤ក្រុមឡើងមកវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ។

ការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ១៦ សីហា នេះដោយ ជប៉ុន ជូបក្រុមការពារជើងឯក ចិន ខណៈ កូរ៉េខាងត្បូង បរាជ័យនៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រកាលពីឆ្នាំទៅ ប៉ះ ថៃ។

គួរបញ្ជាក់ថា ពានរង្វាន់នេះធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់២ឆ្នាំម្ដង ដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងកាលពីឆ្នាំ១៩៧៥៕