កាលពីម្សិលមិញនេះមានក្រុមនៅតំបន់អាសុីជាច្រើនបានធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃ FIFA Day ដើម្បីស្រង់ពិន្ទុនៃការឈ្នះសម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់ FIFA Ranking ដោយក្នុងនោះ ឃើញថាចិន ឈ្នះ ហ្វីលីពីន ៨ទល់១ ស្របពេលម្ចាស់ផ្ទះ ជប៉ុន បានត្រឹមស្មើ១ទល់១។

លទ្ធផលសរុបទាំងអស់របស់ក្រុមនៅតំបន់អាសុីធ្វើការប្រកួតមិត្តភាព៖

  • ហុងកុង ០-០ ហ្សកដានី
  • ជប៉ុន ១-១ សុីរី
  • ចិន ៨-១ ហ្វីលីពីន
  • កូរ៉េខាងត្បូង ០-០ អុីរ៉ាក់
  • ឡាវ ០-៤ អារ៉ាប់រួម