វគ្គជម្រុះពានរង្វាន់ AFC Asian Cup 2019 នឹងចាប់ផ្តើមការប្រកួតទី៣នាថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា នេះដោយមាន១២គូ។

បញ្ជាក់ថាក្រុមចំនួន២៤ បានបែងចែកចេញជា៦ពូល ធ្វើការប្រកួតជម្រុះយក១២ក្រុម ដើម្បីមកបង្គ្រប់ជាមួយក្រុម១២ផ្សេងទៀតទទួលបានកៅអីដោយស្វ័យប្រវត្តិរង់ចាំធ្វើការប្រកួតនៅឆ្នាំ២០១៩ ដែលអារ៉ាប់រួម ទទួលបានសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ

ក្រុមទាំង១២ទទួលបានកៅអីស្វ័យប្រវត្តិ

*ខាងក្រោមជាកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ថ្ងៃទី ៥ កញ្ញា នៃវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់ AFC Asian Cup 2019៖