ការប្រកួតវាយកូនហ្គោល Asian Tour ពេលនេះបានមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយ ដោយធ្វើការប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ ៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ខណៈជ័យលាភី នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន៣០០,០០០ ដុល្លារ។

ជាមួយគ្នានោះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់កីឡាករវាយហ្គោលលោក Jeev Milkha Singh ដែលទ្រព្យសម្បត្តិដល់ទៅ ៣.៥លានដុល្លារ៕