មេដាយទាំង៣ប្រភេទ សម្រាប់អត្តពលិកជ័យលាភី ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡារដូវរងាឆ្នាំ២០១៨  ( Olympic Winter Gameស Pyeongchang 2018 ) ត្រូវបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី ២០ កញ្ញា ២០១៧ នៅក្នុងសារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Artន ស្ថិតនៅទីក្រុងញូវយ៉ក។

បញ្ជាក់ថា សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងា និងប៉ារ៉ាឡាពិក រដូវរងាឆ្នាំ២០១៨ នៅទីក្រុងភឺជុង កូរ៉េខាងត្បូង ដែលគ្រោងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ៥ ដល់ ២៥ កុម្ភៈ ឆ្នាំក្រោយនេះ មានការចូលរួមពីប្រទេសទាំង៧៩ចែកចេញជា៧ប្រភេទ និង១០២វិញ្ញាសាផ្សេងគ្នា៕