នៅកោះតៃវ៉ាន់ អ្នកដំណើរម្នាក់បានតែងខ្លួនជានាងមច្ឆា ដើម្បីចូលទៅហែលទឹកនៅក្នុងរថភ្លើង Metro Train Cars ដែលបានគូរនៅគំនូរ 3D មានស្ថានភាពដូចជាអាងទឹក មានន័យតំណាងអោយការរៀបចំធ្វើម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសិស្ស-និស្សិត Summer Universiade 2017។

រថភ្លើង នោះត្រូវបានតុបតែងដោយមានការគំនួរ3D ដូចជា ទីលានបាល់ទាត់ អាងហែលទឹក ទីលានបាល់បោះ ទីលានអត្តពលកម្ម និងប្រភេទកីឡាផ្សេងទៀតដែលនឹងបង្ហាញខ្លួននៅ  Summer Universiade 2017។

បញ្ជាក់ថា ពានរង្វាន់ 29th Summer Universiade 2017 នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆាយនីសតៃបុិ បន្ទាប់ពីធ្វើការបោះឆ្នោតឈ្នះ ប្រេសុីល ដោយលទ្ធផល១៣សម្លេង ទល់៩សម្លេង។

ព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន២៧០ ជាមួយ២២ប្រភេទកីឡា នឹងត្រូវចាប់ផ្តើមការប្រកួតពីថ្ងៃទី ១៩ ខែ ដល់ ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧។

បញ្ជាក់ថារាល់អត្តពលិក និងកីឡាករចូលរូមពានរង្វាន់ Summer Universiade គឺសុទ្ធសឹងតែសិស្សនិសិត្សសាកលវិទ្យាល័យ។

បញ្