ពានរង្វាន់បាល់ទាត់នារីតំបន់អាសុី AFC U-19 Women’s Championship 2017 ដែលធ្វើឡើងនៅខេត្ត ណានជីង ប្រទេសចិន គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមចុងសប្តាហ៍នេះ។

ការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ២៨ តុលា ដោយមានក្រុមចូលរួមចំនូន៨ ចែកចេញជាពូលA និងB ខណៈក្រុមជើងឯក, ជើងឯករង, លេខ៣ FIFA U-20 Women’s World Cup 2018 ធ្វើឡើងនៅប្រទេសបារាំង ៥ ដល់ ២៤ សីហា៕